Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Ekspert ds. reklamacji

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Zarządzanie skargami - systematyczne rozpoznawanie, analizowanie i unikanie błędów w przyszłości

Nasz ekspert ds. reklamacji nie tylko gasi pożary, ale także identyfikuje podstawowe przyczyny problemów, stosując podejście strukturalne w celu ich trwałego wyeliminowania. Dzięki zastosowaniu różnych metod i narzędzi, udaje mu się sprawić, że produkty i procesy są certyfikowane, stabilne i zrównoważone.

Nasz ekspert ds. reklamacji wspiera Cię w dalszym rozwoju i wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania (IMS).

W zależności od potrzeb zajmuje się on zapytaniami dotyczącymi konkretnych produktów (AWE), kwestionariuszami klientów i umowami dotyczącymi specyfikacji oraz zarządza informacjami o produktach, takimi jak karty danych technicznych, specyfikacje, dokumenty z badań i certyfikaty. Kieruje odpowiednią dokumentacją we współpracy z działami technicznymi, zarządza wdrażaniem planowanych zmian i przeprowadza audyty wewnętrzne. Ponadto otrzymasz wsparcie w zakresie określania i planowania potrzeb szkoleniowych, a także realizacji harmonogramu szkoleń.

FMEA Update Chemnitz