Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Przedstawiciel ds. zarządzania energią (EMC)

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Systematyczna poprawa i zwiększanie efektywności energetycznej - z naszym specjalistą ds. zarządzania energią (EMC) jako motorem napędowym

Nasz EMC wspiera klientów we wprowadzaniu, utrzymywaniu i dalszym rozwijaniu systemu zarządzania energią zgodnie z normami. Jest on centralnym punktem kontaktowym we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem energią, od utrzymania gotowości do certyfikacji po uzyskanie zwrotu podatku.

Nasz specjalista ds. zarządzania energią (EMC) jest odpowiedzialny za wdrożenie, dalszy rozwój i ciągłe monitorowanie systemu zarządzania energią, a także za monitorowanie efektywności energetycznej i związanych z nią niezbędnych procesów w Twojej firmie. Ponadto nasza EMC będzie wspierać Cię w uzgadnianiu odpowiednich celów energetycznych, a także będzie bardzo intensywnie uczestniczyć w monitorowaniu ich realizacji i wdrażaniu środków.

Chemnitz Karriere

Przedstawiciel ds. zarządzania energią (EMC)