ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWIA

SEMINARIUM I DORADZTWO ISO 45001

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla swoich pracowników powinno być podstawową troską każdej firmy.

ISO 45001:2018 (następca OHSAS 18001), jest pierwszą międzynarodową normą ISO, dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowych warunków w miejscu pracy, wraz z jej ciągłym doskonaleniem.

W celu zapobiegania wypadków i zachorowań w miejscu pracy, należy zachęcać pracowników do udziału w ukierunkowanych konsultacjach w funkcjonalnym i ergonomicznym środowisku pracy, motywując ich do implementacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nasze kompetencje:

  • Ocena ryzyka
  • Opracowanie systemu zarządzania kryzysowego
  • Aktywne zarządzanie zdrowiem
  • dokumentacja/ szkolenia/ monitorowanie zgodności
ISO 45001 Beratung Chemnitz

Projekt projektu, zgodnie z ISO 45001

0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU

Audytowanie systemu i procesów w celu utrzymania systemu zarządzania zgodnego z normą branżową

0%
2. DOKUMENTACJA

Wzmocnienie kompetencji, z uwagi na orientację firmy

0%
3. IMPLEMENTACJA

System zarządzania gotowy do certyfikacji, techniki poprawiające efektywność, mechanizmy rozwiązywania problemów i wewnętrzne przepływy procesów

0%
4. OCENA SKUTECZNOŚCI

Dalszy rozwój kompetencji, metody poprawy świadomości

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększenie wydajności poprzez ukierunkowany mentoring