ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ISO 9001 DORADZTWO

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Celem zarządzania jakością jest ciągłe doskonalenie procesów pracy.

Komunikacja w przedsiębiorstwie jest tak samo ważna jak zadowolenie klienta i wydajność procesów roboczych. Zarówno produkt oferowany klientowi, jak i procesy wewnętrzne powinny osiągnąć idealny limit. Aby osiągnąć ten cel w organizacji zarządzania jakością, implementowany jest System Zarządzania Jakością (QMS).

ISO 9001 wyznacza kryteria skutecznego Systemu. Norma ISO 9001 wyznacza międzynarodowe wytyczne dla Systemów Zarządzania Jakością. W celu uzyskania certyfikatu, stosowany system musi spełniać wymagania klientów i władz. Uzyskanie certyfikatu umożliwia ekspansję międzynarodową.

FMEA Update Chemnitz
Koncepcja projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU

Audytowanie systemów i procesów w celu utrzymania systemów QM, zgodnych z normami (odpowiednik dostawcy)

0%
2. DOKUMENTACJA 

Wzmocnienie kompetencji jakości z uwzględnieniem orientacji przedsiębiorstwa

0%
3. IMPLEMENTACJA

Gotowość Systemu QM do certyfikacji, poprawa efektywności narzędzi QM, mechanizmy rozwiązywania problemów i wewnętrzne przepływy procesów

0%
4. OCENA SKUTECZNOŚCI 

Dalszy rozwój kompetencji, świadomości i metod implementacji

0%
5. KVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększanie wydajności poprzez ukierunkowane wsparcie

ISO 9001 DORADZTWO

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ