Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Lean Manager

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Proces LEAN ciągłe dążenie do optimum i doskonałości

Nasz ekspert ds. LEAN wspiera Cię w harmonizowaniu wszystkich procesów i działań w Twojej firmie w taki sposób, aby uniknąć wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w całym łańcuchu wartości.
Stosując różne metody, zasady i koncepcje lean, nasz ekspert ds. lean dąży do osiągnięcia celu, jakim jest usprawnienie i standaryzacja procesów we współpracy z klientem oraz optymalizacja systemu produkcyjnego.

Nasz ekspert w dziedzinie Lean jest dobrze zorientowany we wszystkich narzędziach i metodach wdrażania metody LEAN zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym firmy.

Przejmuje on planowanie wszystkich działań LEAN w swoim obszarze oraz organizuje szkolenia i warsztaty, które w razie potrzeby sam prowadzi.

Ponadto ekspert LEAN przez cały czas śledzi postępy we wdrażaniu oraz wszystkie związane z tym środki i działania.

Pracownicy są także włączani w filozofię korporacyjną lean management (zmiana kulturowa), dzięki czemu motywacja pracowników jest wzmacniana w sposób ukierunkowany na osiąganie celów.

FMEA Update Chemnitz