Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Kierownik ds. logistyki

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Celem naszego kierownika ds. logistyki jest załatwienie wszystkiego za Ciebie.

Nasz kierownik ds. logistyki dzięki swojemu know-how kieruje zarządzaniem, zapewniając płynność i terminowość procesów. W swoich działaniach kieruje się zasadą sześciu R: dbamy o to, aby właściwe towary, we właściwym stanie, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwym miejscu, były dostarczane do właściwego klienta.

Współpracując z naszym kierownikiem ds. logistyki, korzystasz z wieloletniego doświadczenia i nowego podejścia do rozwiązywania problemów. Nasz kierownik ds. logistyki jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywnego wykorzystania personelu, maszyn i zasobów poprzez standaryzację i racjonalizację procesów. Umożliwia to obniżenie kosztów poszczególnych procesów. Planowanie operacyjne i strategiczne oraz kontrola logistyki należą do jego zadań w takim samym stopniu, jak planowanie budżetu kosztów i jego przestrzeganie. Krótko mówiąc, ostatecznym celem jest optymalizacja całego procesu logistycznego, obejmującego przyjmowanie towarów, magazynowanie, kompletowanie zamówień, pakowanie i wysyłkę.

Sigeko Schulung und Beratung Chemnitz