Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Kierownik projektu

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Nasi kierownicy projektów wspólnie z Tobą realizują Twoje długo planowane projekty

Aby osiągnąć ten cel, nasi kierownicy projektu zajmują się planowaniem, realizacją, odbiorem i monitorowaniem projektów. W ten sposób stanowią oni łącznik między kierownictwem a personelem projektu. Możesz mieć pewność, że jesteśmy świadomi naszej wysokiej odpowiedzialności i wynikającej z niej decyzyjności, ponieważ to ona w ostatecznym rozrachunku decyduje o powodzeniu Twojego projektu.

Z qdc® jako swoim partnerem, korzystasz z szerokiej sieci i wysoce doświadczonych pracowników, którzy zdążyli już zrealizować wiele projektów. Aby zapewnić powodzenie projektu, nasi kierownicy projektu sporządzają plan struktury projektu. Obejmuje to podział kosztów, planowanie zasobów oraz organizowanie i moderowanie spotkań. W razie problemów można polegać na naszej zdolności do szybkiego reagowania i adaptacji. Nasi konsultanci zawsze działają zgodnie z polityką Twojej firmy. Jeśli chodzi o zarządzanie personelem, przekonasz się, że korzystamy z szerokiej metodologii zarządzania personelem i szkoleń. W trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu stale monitorujemy skuteczność podjętych działań i w razie potrzeby dostosowujemy je.

Projektmanager Chemnitz