ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM

SiGeKo SZKOLENIA I DORADZTWO

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

SiGeKos zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie pracowników różnych branż na budowach w fazie planowania i realizacji projektów budowlanych.

Jeśli na placu budowy przez okres dłuższy niż 30 dni pracuje więcej niż 20 różnych pracodawców lub jeśli mają być wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z § 2 (3) Baustellenverordnung (BaustellV) obowiązkowe jest stosowanie systemu SiGeKos.

Nasze kompetencje

– Nadzór nad realizacją projektów budowlanych
– Koordynacja działań z wszystkimi uczestnikami projektu
– Zapewnienie zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi i aspektami związanymi z bezpieczeństwem
– Dokumentacja
– Inspekcja placów budowy

Datenschutzbeauftragter Schulung in Chemnitz
Nasz sposób pracy

Każdy projekt budowlany ma swoje własne cechy szczególne. Przebieg prac jest koordynowany w ścisłej komunikacji z klientem / kierownikiem budowy.