ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM

SIFA SZKOLENIA I DORADZTWO

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Począwszy od pierwszego pracownika, pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby kompetentnej w zakresie tematów bezpieczeństwa pracy.

Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy (Sifa) wspiera przedsiębiorcę w spełnianiu wszystkich ustawowych i urzędowych wymogów w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pracodawców oferują programy dla małych firm. Nadzór zewnętrznego Sifa jest wystarczający. Kompetencje zewnętrznego Sifa to:
Wsparcie w realizacji instrukcji obsługi
Kontrola
Regularne nauczanie
Zgodność z wymogami prawnymi
Dokumentacja, przegląd i poprawa oceny ryzyka
Audyt wewnętrzny
Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych/eskalacji (analiza wypadków, ćwiczenia przeciwpożarowe, zachowanie w sytuacjach awaryjnych, drogi ewakuacyjne)
Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001)
Consulting w zakresie projektowania miejsc pracy i procesów pracy

VSA Weiterbildung Chemnitz
Nasza metoda pracy
  1. Rejestrowanie deficytów i potencjałów za pomocą analizy GAP (stan rzeczywisty) 

2. Plan działania poprzez opracowanie koncepcji realizacji 

3. Utrzymanie procesów, dokumentów i standardów 

4. Regularny przegląd ustalonego stanu AKTUALNEGO, poprzez szkolenia, inspekcje, ankiety, audyty i oceny 

5. Ciągłe doskonalenie poprzez identyfikowanie i wykorzystywanie potencjałów optymalizacyjnych

* Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS), kraje związkowe, i Niemieckie Ubezpieczenie Społeczne od Wypadków (DGUV) uzgodniły, że skrót „Sifa“ oznacza „Fachkraft für Arbeitssicherheit“. Mimo, że oficjalna nazwa brzmi „Fachkraft für Arbeitssicherheit „, nie używamy skrótów „FASI“ lub „Fasi“. Uchwalone w 2011 roku i ponownie zatwierdzone w 2021 roku, skrót w tej formie obowiązuje do dzisiaj.