ZARZĄDZANIE TYMCZASOWE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Specjalista ds. bezpieczeństwa pracy Sifa

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Począwszy od pierwszego pracownika, pracodawca jest zobowiązany gwarantowaniem kompetentnej osoby do spraw bezpieczeństwa pracy.

Nasz specjalista Sifa ds. bezpieczeństwa pracy, wspiera Państwa przedsiębiorstwo w spełnianiu wszystkich wymogów prawnych, w celu zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy.

Niektóre stowarzyszenia zawodowe oferują programy dla małych przedsiębiorstw, tak że nadzór zewnętrznego specjalisty Sifa jest wystarczający. Kompetencje zewnętrznego specjalisty Sifa w zakresie bezpieczeństwa pracy to:
– Wsparcie w realizacji instrukcji obsługi
– kontrola
– regularne nauczanie
Zgodność z wymogami prawnymi
Dokumentacja, przegląd i poprawa oceny ryzyka
audyt wewnętrzny
Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi (analiza wypadków, ćwiczenia przeciwpożarowe, zachowanie w sytuacji awaryjnej, drogi ewakuacyjne)
Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001)
Consulting w zakresie projektowania miejsc pracy i procesów pracy

Lean Management Seminar Chemnitz

* Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS), kraje związkowe, i Niemieckie Ubezpieczenie Społeczne od Wypadków (DGUV) uzgodniły, że skrót „Sifa“ oznacza „Fachkraft für Arbeitssicherheit“. Mimo, że oficjalna nazwa brzmi „Fachkraft für Arbeitssicherheit „, nie używamy skrótów „FASI“ lub „Fasi“. Uchwalone w 2011 roku i ponownie zatwierdzone w 2021 roku, skrót w tej formie obowiązuje do dzisiaj.