ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - ISO 50001 CONSULTING

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Implementując system zarządzania energią ISO 50001, popraw efektywność energetyczną w swojej firmy.

DIN EN ISO 50001 zawiera wymagania, które muszą być spełnione systemem zarządzania energią. Poprzez implementacje tych środków, będziesz w stanie zwiększyć efektywność energetyczną w swojej firmie. Dzięki wiedzy w zakresie Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, dowiesz się o wymaganiach norm i sposobów ich implementacji w firmie. Naszym celem jest przygotowanie firmy do otrzymania certyfikacji, w celu redukcji kosztów na bieżącą energię.

Przeprowadzając audyt, nasi konsultanci zidentyfikują błędy, które mogą uniemożliwić otrzymanie pomyślnej certyfikacji. Aby rozwiązać te problemy, nasi eksperci doradzą Państwu opracowanie planu działania, dopasowując go do harmonogramu. Aby zapewnić jak najszybszą implementacje tych działań, polecamy Państwu możliwość szkolenia pracowników. W ten sposób otrzymają Państwo ogólny przegląd standardowej polityki, jak również podstawową wiedzę na temat polityki energetycznej, zbierania i oceny danych, określania i tworzenia kluczowych formuł, itp. Po dokładnym zaplanowaniu realizacji projektu, konkretne zadania i kroki zostaną podjęte. Skorzystają Państwo z umiejętności doradczych naszych pracowników. Po pomyślnym sprawdzeniu podjętych działań, przeprowadzony zostanie drugi audyt w celu określenia skuteczności wcześnie podjętych kroków i oszacowaniu aktualnego stanu projektu, z możliwością dokonania korekt. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wiedzy, w celu osiągnięcia certyfikatu, słurzącego przez długi czas.

Problemlösungstools Seminar Chemnitz
Proces realizacji projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU 

Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o energię, w celu identyfikacji dystrybucji energii

0%
2. DORADZTWO W ZAKRESIE POTENCJAŁU OSZCZĘDNOŚCI

Przygotowanie raportu z audytu zawierającego wszystkie odchylenia i niezbędne działania

0%
3. IMPLEMENTACJA

Trwała implementacja wszystkich udokumentowanych środków

Ciągły rozwój możliwości polepszania, poprawa świadomości i metod w celu zwiększenia efektywności systemu zarządzania, bazującej na wykorzystaniu potencjału energii

0%
4. PRZEGLĄD SKUTECZNOŚCI

Przegląd wykonanej implementacji

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Możliwość otrzymania pełnego zwrotu podatku za energię i elektryczność. Zwiększenie wydajności i efektywności we wszystkich obszarach

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ - ISO 50001 CONSULTING