ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

system zarządzania środowiskowego - iso 14001 consulting

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Utrzymanie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem - poprzez impementacje Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.

Norma ISO 14001 jest uznawana na całym świecie za podstawę skutecznej ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki Systemowi Zarządzania Środowiskiem – ISO 14001 Consulting, poznają Państwo przegląd tych wymagań, oraz sposób jej implementacji.

Nasi konsultanci dokonują audytu oceny stanu faktycznego, w celu znalezienia i skorygowania ewentualnych błędów w przetwarzaniu. Wspólnie określamy plan działania i czas potrzebny na jego wdrożenie. Podczas szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskiem – ISO 14001, dowiedzą się Państwo i zrozumieją ogólne wymagania norm, korzystając w dużym stopniu z naszych zróżnicowanych metod nauczania. Po fazie przygotowawczej, następuje implementacja synergii nowych i istniejących systemów i procedur. W ramach ciągłego doskonalenia, przeprowadzane są pomiary skuteczności, w culu wprowadzenia możliwych korektur. W ten sposób uzyskają Państwo certyfikat ISO 14001.

FMEA Update Chemnitz
Procedura projektu
0%
1. ANALIZA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH 

Identyfikacja obszarów związanych z ochroną środowiska w poszczególnych działach firmy

0%
2. DOKUMENTACJA

Zestawienie zidentyfikowanych odchyleń w księgowości

0%
3. IMPLEMENTACJA

Ciągła implementacja udokumentowanego sposobu działania

0%
4. PRZEGLĄD SKUTECZNOŚCI 

Ciągła implementacja udokumentowanego sposobu działania

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA) 

Zwiększenie skuteczności i wydajności we wszystkich sektorach

System zarządzania środowiskowego - iso 14001 consulting