ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ZDROWIA

SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE HIGIENY

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Wydarzenia z przeszłości, takie jak pandemia Covid-19, pokazały, jak ważna jest higiena osobista. W szkoleniu o Higienie dowiesz się, jak należy implementować wytyczne w zakresie higieny w Państwa firmie.

Niezależnie od branży, temat higieny zajmuje obecnie przodujące miejsce, którego nie należy zaniedbywać. Aby uniknąć utraty wizerunku, lub ewentualnych szkód finansowych, należy stworzyć nowoczesno-higieniczne środowisko pracy, odpowiadające zarówno wymogom pracowników i klientów. Aby zapobiec ewentualnym sankcjom, chętnie doradzimy i wskażemy, na co należy zwrócić uwagę.

Higiena będąc bardzo ważnym elementem naszego społeczeństwa, powinna być zawsze dostępna. Nasi eksperci pomogą wprowadzić w życie koncepcję HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) w Państwa firmie. Pierwszym krokiem jest identyfikacja możliwych zagrożeń, jak np. stan surowców, warunki budowlane, czy problemy pracownicze. Dzięki naszym konsultantom dowiedzą się Państwo, jak rozpoznać takie zagrożenia we wczesnym stadium, i jak prawidłowo na nie reagować. W celu ustalenia punktów krytycznych zostaną zdefiniowane odpowiednie wartości graniczne, umożliwiające optymalizacje mechanizów kontroli, i dające firmie możliwość wprowadzania procedur monitoringu. W razie potrzeby, istnieje również możliwość doprowadzenia Państwa firmy do uzyskania IFS Food Certification.

Hygiene Beratung Chemnitz
Koncepcja projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU 

Audyt systemów i procesów w celu utrzymania systemów zgodnych z normami

0%
2. DOKUMENTACJA

Sformułowanie zidentyfikowanych odchyleń w księgowości

0%
3. IMPLEMENTACJA

Równomierna implementacja udokumentowanych środków

0%
4. BADANIE SKUTECZNOŚCI 

Dalszy rozwój kompetencji, podnoszenie świadomości i metod w celu zapewnienia trwałej ochrony

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA) 

Zwiększenie skuteczności i wydajności wszystkich części

SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE HIGIENY