Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Przedstawiciel ds. zarządzania środowiskiem (UMB)

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Utrzymanie systemów przyrodniczych jako jeden z naszych głównych celów - z naszym specjalistą ds. zarządzania środowiskowego (UMB) jako nawozem

Nasz UMB jest w znacznym stopniu zaangażowany we wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego.

Nasz specjalista ds. zarządzania środowiskowego (UMB) będzie wspierał Państwa we wprowadzaniu, realizacji i utrzymaniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Oprócz prowadzenia dokumentacji związanej z ochroną środowiska i zgodnej z normą, do jego zadań należy również zarządzanie środkami, rejestrami zagrożeń i aspektami środowiskowymi oraz ich ciągłe rozwijanie i kontrola. Nasz UMB pomoże również w zharmonizowaniu wszystkich pracowników z systemem, zgodnie z ich specyficznymi zadaniami, w taki sposób, aby zapewnić optymalne i zgodne z prawem zarządzanie.

Chemnitz Karriere

Przedstawiciel ds. zarządzania środowiskiem (UMB)