ZARZĄDZANIE TYMCZASOWE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, RESTRUKTURYZACJA I REORGANIZACJA

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania.

Pandemia pokazuje jak dopasować sie do istniejących warunków. Kryzysy często uderzają w firmy niespodziewanie. Dzięki skutecznej restrukturyzacji można zapobiec niepożądanym konsekwencjom i wyjść z nich jeszcze w lepszej formie.

W czasie kryzysów, wiele firm zostaje cieżko dotkniętych. W takich sytuacjach ważne jest, aby umieć zabezpieczyć płynność finansową firmy i jej zyski. Oba cele można osiągnąć poprzez wczesne zarządzanie kryzysowe (system wczesnego ostrzegania) oraz skuteczną restrukturyzację i reorganizację. Takie przedsięwzięcie wymaga dokładnego planowania i wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej. Nasi eksperci pomogą Państwu zaplanować i zrealizować te projekty

Aby zapewnić udaną restrukturyzację Twojej firmy, konieczne jest podjęcie wielu ważnych decyzji. Eksperci qdc® przeprowadzą wszechstronną analizę Twojej organizacji, w celu określenia kolejności działania. Następny krok, to przygotowanie zintegrowanych planów biznesowych, które dostarczają informacji na temat sytuacji finansowej firmy. W ten sposób można już we wczesnym staduim zdefiniować środki poprawy (system wczesnego ostrzegania). Nasi doradcy zajmują się również przygotowaniem lub oceną koncepcji reorganizacji. Przy realizacji takich koncepcji, zwracamy oczywiście uwagę na specyficzne dla danego kraju prawa i regulacje, jak np. usprawnienia reorganizacyjne, określone przez IDW S6. Tworzone przez nas koncepcje tworzą prawnie odporny fundament. Koncepcje te zawierają konkretne środki mające na celu zabezpieczenie finansowania i konkurencyjności twojego przedsiębiorstwa. Celem długoterminowym jest zapewnienie ciągłej poprawy kosztów, sprzedaży i wyników ogólnych.

Szukasz wyników, czy wymówek?

Krisenmanagement Chemnitz
W ramach projektu utworzono
  1. ścisłą koordynacja z między grupą udziałowców przedsiębiorstwa

2. identyfikacje słabych punktów za pomocą analizy GAP

3. analize przyczyn źródłowych słabych punktów i zidentyfikowanie wiążących się z nimi problemów

4. identyfikacja odpowiednich, właściwych i wykonalnych środków

5. rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek zgodnie z łańcuchem dostaw

6. kontrola środków pod kątem implementacji i skuteczności

7. podsumowanie raportów i analiz dla klienta

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, RESTRUKTURYZACJA I REORGANIZACJA

Znajdujesz się w: ConsultingZarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami  › Zarządzanie kryzysowe, restrukturyzacja i reorganizacja