ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

FMEA Consulting

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania.

Poprzez implementacje doradztwa FMEA, mogą Państwo zmniejszyć ryzyko i zaoszczędzić koszty.

Failure Mode and Effect Analysis, czyli metoda FMEA, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów oceny ryzyka. Służy ona do wczesnej identyfikacji i zapobiegania możliwym błędom w organizacji projektów, procesów i produktów. Dzięki naszemu doradztwu w zakresie FMEA mogą Państwo zredukować koszty spowodowane błędami i jednocześnie skorzystać z lepszej analizy na przyszłość.

Jako firma doradcza przeprowadzamy przede wszystkim audyt w Państwa zakładzie i identyfikujemy potencjały do poprawy. Nasi doświadczeni facylitatorzy FMEA pokażą Państwu, jak przeprowadzić FMEA, oraz przeanalizować, ocenić i wdrożyć działania następcze. Dzięki naszym ekspertom dowiedzą się Państwo, na praktycznych przykładach, jak systematycznie stosować, oceniać i ewaluować metodę FMEA. Nie można sobie wyobrazić projektów rozwojowych bez integracji FMEA.

Einkauf Seminar Chemnitz
Zawartość projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU

Badanie procesów i systemów pod kątem możliwości optymalizacji

0%
2. DOKUMENTACJA

Sformułowanie odchyleń w planie działania

0%
3. REALIZACJA

Skład z wyspecjalizowanym personelem w celu znaleźienia odchyleń, wykorzystując metody FMEA

0%
4. PRZEGLĄD EFEKTYWNOŚCI

Dalszy rozwój kompetencji, świadomości i metod

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększenie wydajności poprzez ukierunkowane wsparcie