Zarządzanie tymczasowe i zarządzanie projektami

Planista ds. jakości

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Zaawansowane planowanie jakości - zarządzanie złożonością coraz to nowszych technologii poprzez intensywne i szczegółowe planowanie produktu.

Dzięki naszemu zaawansowanemu systemowi planowania jakości można z powodzeniem tworzyć, rozwijać i profesjonalizować prewencyjne planowanie jakości.

Nasz zaawansowany planista jakości doskonale zna zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) lub APQP (Advanced Product Quality Planning) – ustrukturyzowanej procedury realizacji działań związanych z planowaniem produktu i jakości w celu identyfikacji zagrożeń związanych z awariami już w procesie rozwoju produktu. Technologicznie zaplanuje i wdroży wszystkie procesy poszczególnych etapów produkcji oraz wesprze Cię w ewentualnych inwestycjach w maszyny, w tym w przygotowaniu decyzji, wyborze dostawców itp. Nasz QVP tworzy również dokumenty dotyczące miejsca pracy i szkoleń w zakresie opracowanych procesów, a także przejmuje komunikację z klientem w zakresie tematu i towarzyszy audytom klienta.

Datenschutz Manager