ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania.

Z pomocą zarządzania reklamacjami - zadbaj o długotrwałe zadowolenie swoich klientów.

Dobry system zarządzania reklamacjami umożliwia systematyczną identyfikację przyczyn reklamacji, oszacowanie ich skutków oraz podjęcie poprawnych działań, mających na celu usunięcie problemów. Nasi eksperci pokażą Państwu, jak poprzez konsekwentne zarządzanie reklamacjami, możemy utrzymać i zwiększyć długotrwałe relacje biznesowe z klientami i dostawcami.

Głównym celem naszego konsultanta jest utrzymanie lub przywrócenie zadowolenia Państwa klientów. Pokaże on, jak zapobiegać i unikać szkód wizerunkowych, oraz jak poprawić relacje z klientami. W tym celu przeprowadzony zostanie audyt, który pozwoli zidentyfikować ewentualne odchylenia w analizie wyników docelowych. Na podstawie tej analizy nasi eksperci opracują katalog działań w oparciu o metodę 8D. Obejmuje ona zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe działania mające na celu optymalizację zarządzania reklamacjami. Równolegle przeprowadzana jest analiza fundamentalna (z wykorzystaniem metody 5 Why i/lub Ishikawy) w celu podsumowania wyników końcowych. Po implementacji tych środków, przeprowadzana jest kontrola efektywności w formie raportu 8D. Jeśli jest to konieczne, wprowadza się i wdraża kolejne działania. W połączeniu z FMEA, ten stale powtarzający się proces, jest w stanie wygenerować stałą poprawę kosztów reklamacji. Zgodnie z mottem: „Jakość jest wtedy, gdy wraca klient, a nie produkt“.

QMB Schulung Chemnitz
Koncepcja projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU

Analiza istniejących skarg, z uwzględnieniem aktualnie podjętych działań

0%
2. DOKUMENTACJA 

Stworzenie planu działania

0%
3. WDROŻENIE 

Implementacja udokumentowanych środków na podstawie warsztatów

0%
4. PRZEGLĄD SKUTECZNOŚC

Dalszy rozwój kompetentnych metod zwiększających bezpieczeństwo własne

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększenie wydajności dzięki ukierunkowanemu wsparciu

Znajdujesz się w: ConsultingZarządzanie jakością  ›  Complaint Management