ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ISO 55001

Oferujemy indywidualne konsultacje i seminaria na tematy związane z zarządzaniem.

Twoje aktywa - popraw swój wynik finansowy poprzez efektywne zarządzanie aktywami ISO55001.

Zarządzanie aktywami przekłada cele organizacyjne na decyzje i działania techniczno-finansowe, z uwzględnieniem kosztów socjalno-publicznych, jak również ryzyka i jakości usług. Norma ISO55001 jest skierowana pod firmy, które chcą zoptymalizować wzrost wartości z posiadanych aktywów. Korzystając z naszej wiedzy, będą Państwo w stanie osiągnąć swój cel w przygotowaniu do uzyskania certyfikacji. Nasi konsultanci zapozynają Państwa z podstawami normy ISO55001, dając fachowy wgląd na temat wymagań i wyzwań związanych z implementacją procesu ciągłego doskonalenia zarządzania majątkiem.

Wdrożenie zarządzania majątkiem zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy będzie istniało wsparcie i zgodne podejście pomiędzy dyrekcją. Wspólnie z Państwem, nasi fachowcy stworzą zespół zarządzania aktywami, który będzie odpowiedzialny za ich optymalizację. Obejmuje to planowanie, rozwój oraz ciągłe wdrażanie w doskonaleniu wcześnie zdefiniowanych działań (cykl PDCA). Nasi konsultanci wyróżniają się przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania środowiskiem (ISO14001) i zarządzania energią (ISO50001). Znajomość tych norm jest niezbędnym warunkiem do pełnego i dogłębnego zrozumienia ISO55001, oraz do wprowadzenia ich w celu osiągnięcia wyznaczonych zamierzeń. Tym sposobem będą Państwo w stanie osiągnięć dojrzałość certyfikacyjną

Asset Management ISO 55001 Beratung Chemnitz
Koncepcja projektu
0%
1. ANALIZA GAP

Sformułowanie zidentyfikowanych odchyleń w portfelu środków

0%
2. DOKUMENTACJA

Przygotowanie raportu z audytu zawierającego wszystkie odchylenia i niezbędne działania

0%
3. WDROŻENIE

Trwałe wdrożenie udokumentowanych środków

0%
4. PRZEGLĄD SKUTECZNOŚCI

Dalszy rozwój kompetencji, świadomości i metod w celu zapewnienia ciągłości dosknalenia

0%
5. CVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększenie skuteczności i wydajności wszystkich obszarów

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM ISO 55001