Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Twojego zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych jest bardzo ważnym tematem dla zarządu qdc® GmbH i qdc® Akademie GmbH. Korzystanie z witryn internetowych qdc® GmbH i qdc® Akademie GmbH, nie wymaga udostępniania danych osobowych. Jednakże, jeśli uczestnik chce korzystać ze specjalnych usług na naszej stronie internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. W takim przypadku, o ile nie ma problemów prawnych, postaramy się uzyskać zgodę uczestnika.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres mailowy lub numer telefonu, jest zawsze zgodne z przepisami o ochronie danych, obowiązującymi również dla qdc® GmbH i qdc® Akademie GmbH. Deklarując ochronę danych, nasza firma składa publiczne oświadczenie, o wykorzystaniu i rodzaju przetwarzania gromadzonych przez nas danych osobowych. Ponadto uczestnicy są informowani o ich prawach, zgodnie z deklaracją ochrony danych.

Jako administrator, qdc® GmbH i qdc® Akademie GmbH, implementują liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych. Mimo to, internetowy przekaz danych jest zawsze uzależniony od zabezpieczeń, uniemożliwiając całkowitą gwarancje ochrony. Z tego powodu każdy uczestnik ma możliwość przesłania nam swoich danych inną drogą, np. telefonicznie.

Gwarancji, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych, udziela:

qdc® GmbH
Leipziger Street 56
09113 Chemnitz

Tel.: +49 (0) 151 688 38 017
E-Mail: info@qdc.de 

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem:

wtrącony – André Walther
Südstr. 8
08539 Leubnitz

Telefon: +49 (0) 151 688 380 17
E-mail: datenschutz@qdc.de

Poniżej znajduje się wyjaśnienie, jakie informacje są pobierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, jak również rodzaj i cel ich wykorzystania.

a) Kiedy odwiedzasz stronę internetową

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, za pośrednictwem Państwa urządzenia końcowego (komputer, laptop, tablet, smartfon, itp.), przeglądarka internetowa automatycznie wysyła informacje do naszej strony. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika.

Następujące dane są automatycznie zapisywane i gromadzone aż do ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera żądającego, jak również identyfikator urządzenia lub indywidualne urządzenie identyfikator i typ urządzenia, 
 • nazwa pobranego pliku i przeniesionej ilości danych, jak również data i godzina pobrania,
 • komunikat o pomyślnym odzyskaniu danych,
 • domena wnioskująca,
 • opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej, ewentualnie końcowego urządzenia systemu operacyjnego, jak również nazwa Państwa dostawcy dostępu usług,
 • dane dotyczące historii przeglądarki, jak również informacje o wybranym blogu internetowym,
 • dane dotyczące lokalizacji, w tym dane dotyczące lokalizacji z urządzenia mobilnego użytkownika. Należy pamiętać, że większość urządzeń mobilnych pozwala na kontrolowanie korzystania z usług lokalizacyjnych w menu ustawień urządzenia mobilnego.

Nasz powód, zgodnie z Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO do zbierania danych, opiera się na następujących celach:

Zapewnienie bezproblemowej konfiguracji połączenia i korzystania z witryny, ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, itp.

Nie wykorzystujemy zebranych danych w celu zbierania Państwa danych osobowych.

b) Używamy naszego formularza kontaktowego:

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapewniamy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Dla naszej wiadomości, wymagane jest jedynie nazwisko i adres mailowy. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie.

Twoja wyrażona zgoda na kontakt z nami jest realizowana zgodnie z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO. Dane osobowe zebrane przez nas w celu wykorzystania kontaktowego zostaną usunięte po zakończonym zapytaniu.

c) Po zawarciu umowy

Przy zawieraniu umowy prosimy Państwa o podanie następujących danych osobowych:

 • Jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych, potrzebnych do uwierzytelnienia, identyfikacji i weryfikacji.

Zebrane dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Podstawą przetwarzania tych danych jest Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Okres przechowywania jest ograniczony do czasu trwania umowy, a w stosownych przypadkach ograniczony przez umowne zobowiązania czasowe.

2. Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim, w celach innych niż wymienione poniżej, nie ma miejsca.

Udostępnimy Twoje dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzielili nam Państwo zgodę, (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO),
 • jest to konieczne do przetwarzania umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO), 
 • istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych, (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO),
 • ujawnienie danych jest konieczne dla dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych, jeżeli nie istnieją wcześniejsze podstawy, o nieujawnianiu danych (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

W takich przypadkach przekazywane dane są ograniczone do niezbędnego minimum. Nasze przepisy o ochronie danych osobowych są zgodne z obowiązującymi przepisami, gdzie dane są przetwarzane wyłącznie w Republice Federalnej Niemiec / Unii Europejskiej.

3. Prawa uczestników danych

Na Państwa życzenie, zostaniecie poinformowani, jakie dane osobowe są przechowywane (art. 15 DSGVO), w odniesieniu do: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców Państwa danych, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania i usunięcia, ograniczenia sprzeciwu wobec przetwarzania, istnienia prawa do złożenia skargi, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, i ich profilowania.

Mają Państwo również prawo do tego, aby nieprawidłowo zebrane dane osobowe zostały odpowiednio skorygowane, a dane niekompletnie zebrane, poprawione (art. 16 DSGVO).

Mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, o ile spełnione są ku temu wymogi prawne (art. 18 DSGVO).

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, lub zażądać, aby zostały one przekazane innemu administratorowi danych (art. 20 DSGVO).

Przysługuje Państwu tzw. „prawo do zapomnienia“, tzn. mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, o ile spełnione są wymogi prawne (art. 17 DSGVO).

Pomimo tego, Państwa dane osobowe zostaną przez nas automatycznie usunięte, o ile zaprzestaniemy gromadzenia danych lub przetwarzanie danych będzie odbywało się niezgodnie z prawem. Zgodnie z Art. 7 (3) DSGVO, mają Państwo prawo do odwołania raz udzielonej zgody w dowolnym momencie. Na podstawie tej zgody, nie możemy już kontynuować przetwarzania danych w przyszłości.

O ile możliwość sprzeciwu jest prawnie przewidziana, mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. W przypadku skutecznego odwołania, Państwa dane osobowe zostaną przez nas automatycznie usunięte (art. 21 DSGVO).

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wyślij nam wiadomość e-mail na adres: datenschutz@bzxvxe.myraidbox.de

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo możliwość, zgodnie z Art. 77 DSGVO, zgłosić skargę do organu nadzorczego. Jest to:

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych w Saksonii

PO Box 11 01 32

01330 Drezno

4. Czas przechowywania danych

Zebrane dane będą przechowywane przez okres obowiązywania podpisanej umowy, lub tak długo, jak to jest konieczne, pod warunkiem, że nie skorzystałeś z prawa do usunięcia lub przekazania danych dla innej firmy.

5. Zawiadomienie dla wnioskodawcy

Państwa dokumenty aplikacyjne będą przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że tylko osoby uprawnione będą miały dostęp do waszych danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego, a w razie potrzeby, w celu twojego zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia, dane są przechowywane w aktach osobistych, a w innym razie, dane zostaną całkowicie usunięte. Jeśli zamierzamy zachować Państwa dane na później, to tylko za Państwa wyraźną i pisemną zgodą.

6. Cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie przechowują informacje, które są związane z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast poznajemy Państwa tożsamość. Stosowanie plików cookie służy przede wszystkim temu, aby nasza oferta była dla Państwa korzystniejsza. W tym celu stosujemy tzw. sesyjne pliki cookie, które informują nas, które podstrony naszej witryny już Państwo odwiedzili. Na przykład, po rejestracji, twoje hasło będzie przechowywane przez czas trwania twojej wizyty na naszej stronie, w tym przeglądania podstron, nie musząc logować się każdorazowo. Te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej.

Nie używamy plików cookies do celów reklamowych. Aktywne są tylko pliki cookies niezbędne do technicznego działania naszej strony internetowej.

Używamy tymczasowych plików cookie, przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym przez określony czas, aby zoptymalizować działanie przyjazne dla użytkownika. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, automatycznie rozpozna ona Twoje poprzednie wpisy i ustawienia, dzięki czemu nie będziesz musiał wprowadzać ich ponownie. Z drugiej strony, używamy plików cookie do statystycznego zapisu i oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do optymalizacji naszych ofert dla Państwa. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, jak również dla naszej ochrony prawnej naszej i osób trzecich, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a). 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy rozpoznawali informacje o Państwa komputerze, istnieje możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby automatycznie usuwała pliki cookie z dysku twardego końcowego urządzenia, blokowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed zapisaniem pliku cookie. Informacje o tym, jak usunąć lub zablokować pliki cookie, można znaleźć w Pomocy i obsłudze przeglądarki internetowej, gdzie podane są instrukcje, jak znaleźć katalog lub plik informujący o lokalizacji zapisanych plików cookie. Należy pamiętać, że całkowite wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

7. Pliki cookie i analiza stron internetowych

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej, używamy na różnych stronach tzw. plików cookie, w celu korzystania z niektórych funkcji do reklamy produktów i badania rynku.

Służy to optymalnej prezentacji naszych ofert, zgodnie z art. 6 par. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, np. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji).

Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby Państwo byli informowani o ustawieniu plików cookie, w celu podejmowania decyzji odnośnie ich akceptacji lub pozbyciu się. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami cookies. Jest to opisane w instrukcji każdej przeglądarki, wyjaśniającej sposób zmiany ustawień plików cookie. Informacje te dla każdej przeglądarki można znaleźć w następujących linkach:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows internet-explorer-delete-manage-cookies  

Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE  

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies  

Jeśli cookies nie zostaną zaakceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. O ile wyrazili Państwo na to zgodę, zgodnie z Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO, nasza strona internetowa używa również tzw. double click cookie do celów reklamowych w ramach umowy Google Analytics (patrz poniżej), umożliwiając rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookie na temat Państwa wizyty na danej stronie internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Przed przekazaniem dla państw członkowskich Unii Europejskiej lub do innych krajów objętych Europejskim Porozumieniem Gospodarczym, adres IP jest skracany. Poprzez aktywację anonimizacji IP, i tylko w wyjątkowych przypadkach, pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google wykorzystuje te informacje do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych, oraz do świadczenia innych usług związanych z tymi wyszukiwaniami. Google może również przekazywać informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Po zakończeniu okresu przeglądania, oraz po wykorzystaniu przez nas Google DoubleClick, dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google Double Click jest ofertą firmy Google LLC. (www.google.de). Google LLC ma swoją siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA, gdzie można zapoznać się z aktualnymi restrykcjami. Na podstawie porozumienia między USA a Komisją Europejską, określony przez EU poziom ochrony danych, podlega implementacji dla firm rejestrowanych w ramach Tarczy Prywatności. 

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę z zachowaniem jej ważności na przyszłości, dezaktywując plik cookie DoubleClick za pośrednictwem tego linku. Ponadto, można uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawień plików cookie, dokonując ich w dowolnym momencie. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie, decydując osobiście lub w ramach ogółu o ich akceptacji lub wyłączeniu. W przypadku braku akceptacji plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Do analizy stron internetowych, Google LLC (www.google.de), wykorzystuje Google (Universal) Analytics. Służy to ochronie naszych interesów, prezentacji naszych ofert, które przeważają nad naszymi interesami opartymi na kliencie, zgodnie z Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika, gdzie automatycznie zebrane informacje o Państwa aktywności internetowej, są z reguły przesyłane i zapisywane na serwer Google w USA.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym Twojego adresu IP) przez Google oraz ich przetwarzaniu, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Alternatywnie na przyszlość, do wtyczki w przeglądarce, możesz kliknąć link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, musisz ponownie kliknąć ten link. DEZAKTYWUJ GOOGLE ANALYTICS

8. Bezpieczeństwo danych

Staramy się podejmować wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, w celu bezpiecznego przechowywania danych osobowych, aby nie były one dostępne ani dla osób trzecich i ani dla opinii publicznej. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, chcielibyśmy was poinformować, że bezpieczeństwo przekazywanych informacji nie może być w pełni zagwarantowana tą drogą komunikacji. Dlatego też zalecamy przesyłanie nam poufnych informacji wyłącznie drogą pocztową.

9. Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług. Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o powierzone przetwarzanie danych
W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych osobowych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówienia.

10. Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę i doświadczenie na tej stronie. Technologia Hotjar daje nam lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na jakich stronach, na jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie itd.) i pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń, w szczególności adres IP urządzenia (zbierany i przechowywany anonimowo jedynie podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język przeglądania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimowym profilu użytkownika. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „o Hotjar“ na stronie pomocy Hotjar.

11.Faktyczność i zmiana niniejszej umowy o ochronie danych

Niniejsza umowa o ochronie danych osobowych jest aktualnie ważna.

Wraz ze zmieniającymi się wymogami prawnymi, i w związku z dalszym rozwojem naszych ofert i usług internetowych, zmiana niniejszej umowy o ochronie danych osobowych może stać się konieczna. W każdej chwili mogą Państwo wejść na stronę internetową i wydrukować aktualną umowę o ochronie danych.