ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA

IFS SZKOLENIE I DORADZTWO W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI

Oferujemy indywidualne doradztwo i szkolenia na tematy w zakresie zarządzania

Bezpieczeństwo żywności - dzięki niezawodnej jakości i maksymalnemu zaufaniu.

Dzięki wiedzy, opartej na branżowych standardach, nasi IFS fachowcy, zapewnią bezpieczeństwo żywności.

Przedstawiciele z firmy IFS opracują wielointerfejsowy system zarządzania żywnością, który skonfigurują dla Twojej firmy. Zapewni to przejrzystość w całym łańcuchu dostaw, redukując koszty dostawców i sprzedawców detalicznych. Ponadto, zainicjują, będą towarzyszyć i wdrożą procesy ciągłego doskonalenia, udowadniając tym samym ich skuteczność.

Datenschutz Manager
Koncepcja projektu
0%
1. ANALIZA POTENCJAŁU

Audytowanie systemów i procesów w celu utrzymania zgodnych z normami systemów QM (odpowiednik dostawcy)

0%
2. DOKUMENTACJA 

Wzmocnienie kompetencji w zakresie jakości w świetle kierunku rozwoju firmy

0%
3. IMPLEMENTACJA

Systemy QM gotowe do certyfikacji, poprawa efektywności narzędzi QM, mechanizmy rozwiązywania problemów i wewnętrzne przepływy procesów

0%
4. OCENA SKUTECZNOŚCI

Dalszy rozwój kompetencji, poprawa świadomości i metod implementacji

0%
5. KVP (PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA)

Zwiększenie wydajności poprzez ukierunkowany mentoring

IFS SZKOLENIE I DORADZTWO W ZAKRESIE ŻYWNOŚCI